» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 91-2024, издат 2024-07-01
величина 682.09 Kb
1

Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Београда за 2019. годину

Акти Града
12

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
12

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
12

Одлука о допуни Одлуке о именовању чланова Савета родитеља средњих школа са територије градске општине Стари град за школску 2018/2019 годину

Акти градских општина Стари град
12

Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
13

Решење о изменама Решења о образовању Изборне комисије Градске општине Стари град у сталном саставу

Акти градских општина Стари град
13

Решење о изменама и допунама Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
13

Решење о давању сагласности на Одлуку о промени Статута Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословни центар „Милан Гале Мушкатировић”

Акти градских општина Стари град
14

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић” за 2019. годину

Акти градских општина Стари град
14

Решење о давању сагласности на Програм пословања са финансијским планом пословања Установе културе Градске општине Стари град „Стари град” за 2019. годину

Акти градских општина Стари град
14

Закључак о усвајању Годишњег извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације Градске општине Стари град за 2018. годину

Акти градских општина Стари град
14

Закључак о усвајању Годишњег програма и плана рада Штаба за ванредне ситуације Градске општине Стари град за 2019. годину

Акти градских општина Стари град