» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 91-2024, издат 2024-07-01
величина 682.09 Kb
1

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава Града Београда на рачун извршења буџета Града Београда

Акти Града
1

Показатељ потрошачких цена у фебруару 2019. године

Акти Града
2

Одлука о ребалансу буџета Градске општине Вождовац за 2019. годину

Акти градских општина Вождовац
21

Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
25

Одлука о образовању јединица цивилне заштите опште намене, специјализованим јединицама цивилне заштите за узбуњивање, именовању повереника и заменика повереника цивилне заштите за територију градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
26

Решење о изменама Решења о разрешењу и именовању Изборне комисије Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
26

Решење о изменама и допунама Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
27

Решење о утврђивању престанка функције правобраниоца Градске општине Вождовац због поднете оставке

Акти градских општина Вождовац
27

Решење о именовању директора Дома културе „Рипањ”

Акти градских општина Вождовац
27

Решење о разрешењу директора Установе културе „Бели поток”

Акти градских општина Вождовац
27

Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе културе „Бели поток”

Акти градских општина Вождовац
27

Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Установе културе „Бели поток”

Акти градских општина Вождовац
28

Решење о изменама Решења о избору савета месних заједница на територији градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
28

Решење о стављању ван снаге Решења о именовању Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта у градској општини Сурчин

Акти градских општина Сурчин
28

Решење о измени Решења о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу

Акти градских општина Сурчин
28

Решење о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
29

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Туристичке организације Градске општине Сурчин у оснивању

Акти градских општина Сурчин
29

Решење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
29

Решење о разрешењу Управног одбора Туристичке организације Градске општине Сурчин у оснивању

Акти градских општина Сурчин
29

Решење о именовању Управног одбора Туристичке организације Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
29

Решење о разрешењу Надзорног одбора Туристичке организације Градске општине Сурчин у оснивању

Акти градских општина Сурчин
30

Решење о именовању Надзорног одбора Туристичке организације Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
30

Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Установе културе – Културни центар Сурчин

Акти градских општина Сурчин
30

Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
30

Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа кабловска дистрибуција Сурчин

Акти градских општина Сурчин
30

Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже Сурчин

Акти градских општина Сурчин
31

Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације

Акти градских општина Сурчин
31

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Установе културе – Културни центар Сурчин

Акти градских општина Сурчин
31

Решење о давању сагласности на Измену и допуну Програма пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин за 2019. годину

Акти градских општина Сурчин
31

Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Градске општине Сурчин за 2019. годину

Акти градских општина Сурчин