» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора Града Београда и о начину извештавања о инвестирању средстава корисника буџета

Акти Града
1

Решење о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
2

Решење о утврђивању престанка функције члана Већа Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
2

Решење о избору члана Већа Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
2

Решење о допуни Решења о именовању Општинског савета родитеља Градске општине Савски венац за школску 2018/2019. годину

Акти градских општина Савски венац
2

Решење о разрешењу члана Управног одбора Туристичке организације Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
2

Решење о именовању члана Управног одбора Туристичке организације Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
3

Одлука о престанку мандата одборницима у Скупштини Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
3

Одлука о престанку мандата одборнику у Скупштини Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
3

Одлука о потврђивању мандата одборници у Скупштини Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
3

Одлука о потврђивању мандата одборницима у Скупштини Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
4

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка са огласом

Акти градских општина Гроцка
5

Решење о престанку функције заменика председника Скупштине Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
5

Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
5

Решење о престанку функције председника градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
5

Решење о престанку функције заменице председника градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
6

Решење о престанку функције чланова Већа Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
6

Решење о избору председнице градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
6

Решење о избору заменика председнице градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
6

Решење о избору чланова Већа Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
7

Статут Јавног комуналног предузећа „Инфостан технологије” (пречишћен текст)

Акти јавних предузећа и других организација