» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 91-2024, издат 2024-07-01
величина 682.09 Kb
1

Решење о образовању интерресорних комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом за територију Града Београда

Акти Града
7

Решење о измени Решења о одређивању локација центара за скупљање отпада – рециклажних центара и трансфер станица на територији Града Београда

Акти Града
7

Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
11

Одлука о образовању јединице цивилне заштите опште намене и именовању повереника и заменика повереника цивилне заштите за територију Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
12

Решење о престанку функције члану Већа Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
12

Решење о избору члана Већа Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
12

Решење о измени Решења о именовању председника/председнице, заменика председника/председнице, чланова/чланица и заменика/заменица чланова/чланица Изборне комисије Градске општине Врачар у сталном саставу

Акти градских општина Врачар
13

Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуцације на територији Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
13

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
13

Решење о измени Решења о именовању Управног одбора Центра за културу „Влада Дивљан”

Акти градских општина Палилула
13

Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Барајево за 2019. годину

Акти градских општина Барајево
38

Одлука о допуни Одлуке о организацији Управе Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
38

Решење о измени и допуни Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
38

Решење о давању сагласности на Први ребаланс Програма пословања ЈКП „10. октобар” Барајево за 2019. годину

Акти градских општина Барајево
38

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
39

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
39

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
41

Локални акциони план запошљавања за 2019. годину

Акти градских општина Лазаревац
45

Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
45

Решење о избору члана Већа Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
45

Решење о продужењу мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
45

Решење о престанку функције вршиоца дужности директора Туристичке организације Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
45

Решење о именовању директора Туристичке организације Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
46

Решење о престанку дужности председника Управног одбора Општинског фонда за стипендирање студената и средњошколаца

Акти градских општина Лазаревац
46

Колективни уговор за „Привредно друштво Зоолошки врт Града Београда д.о.о. Београд (Стари град)”

Колективни уговори