» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица: Васе Пелагића, Пушкинове и Жупана Часлава, градска општина Савски венац

Акти Града
2

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације подручја Јајинци, целина А 2 , градска општина Вождовац

Акти Града
3

Показатељ потрошачких цена у марту 2019. године

Акти Града
3

Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
3

Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
4

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
4

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
4

Одлука о изменама Одлуке о накнадама и другим примањима општинских одборника и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Звездара и Општинској управи

Акти градских општина Звездара
4

Решење о избору заменика председника градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
5

Решење о измени Решења о именовању председника и члана Надзорног одбора из реда оснивача Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
5

Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Управе Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
9

Решење о изменама Оснивачког акта Јавног предузећа за пијачне и погребне услуге Земун

Акти градских општина Земун
9

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Јавног предузећа за пијачне и погребне услуге Земун

Акти градских општина Земун
9

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Одлуке о ценама услуге одржавања јавних зелених површина са Одлуком

Акти градских општина Лазаревац
11

Обавешење Завода за заштиту споменика културе Града Београда

Акти јавних предузећа и других организација
11

Исправка Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији градске општине Чукарица – централни део

Исправкe