» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 91-2024, издат 2024-07-01
величина 682.09 Kb
1

Правилник о буџетском рачуноводству и рачуноводственим политикама

Акти Града
8

Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Београдске електране” на Одлуку о измени Одлуке о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса са Одлуком

Акти Града
9

Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Београдске електране” на Одлуку о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса за индивидуални прикључак за 1 m³ са Одлуком

Акти Града
9

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације ширег подручја уз Улицу војводе Степе – Фаза I1, општина Вождовац, за Блок 4, између улица: Војводе Степе, Борисављевићеве, Пироћанчеве и Боже Јанковића

Акти Града
10

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације комплекса „Сингидунум”, сектори 2, 3, 4 и 6, Градска општина Сурчин

Акти Града
11

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Изменa и допунa Плана детаљне регулације подручја између Булевара ослобођења, Улице Звечанске, дела планиране саобраћајнице првог реда (тзв. „Трансверзала”), дела Гучевске, Облаковске и ауто-пута, Градска општина Савски венац, за блок 1

Акти Града
12

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за блок између улица: Милоја Ђака, Михаила Аврамовића и Омладинске, градска општина Савски венац

Акти Града
13

Одлука о престанку мандата одборницима Скупштине Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
13

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
14

Решење о измени Решења о оснивању сталних и повремених радних тела Скупштине Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
14

Решење о разрешењу заменика заштитника грађана Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
14

Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
15

Решење о именовању директора Центра за културу и образовање Раковица

Акти градских општина Раковица
15

Закључак о усвајању предлога Већа Градске општине Раковица за промену Статута Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
15

Закључак о приступању промени Статута Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
16

Закључак о усвајању Годишњег извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације Градске општине Раковица за 2018. годину

Акти градских општина Раковица
16

Закључак о усвајању Годишњег плана рада Штаба за ванредне ситуације Градске општине Раковица за 2019. годину

Акти градских општина Раковица
17

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца о измени и допуни Ценовника основних и осталих комуналних производа и услуга са Одлуком

Акти градских општина Обреновац