» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 91-2024, издат 2024-07-01
величина 682.09 Kb
1

Упутство о утврђивању критеријума за одабир приоритетних објеката у јавној својини Града Београда за гашење котларница, ради прикључења грејних инсталација објеката на систем даљинског грејања или на дистрибутивни систем природног гаса и утврђивању процедура за пренос средстава за ове намене

Акти Града
3

Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Београдске електране” на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о ценама топлотне енергије са Одлуком

Акти Града
4

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације простора између државног пута IA реда (обилазница Београда), државног пута IБ реда број 26 (Обреновачки пут) и обилазне железничке пруге у Остружници, градска општина Чукарица

Акти Града
5

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације подручја градски парк – шуме Звездара, општина Звездара, на делу између улица Волгине и Мите Ружића

Акти Града
6

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за катастарску парцелу 11446/2 КО Савски венац, на углу улица Пушкинове и Бањичких жртава, градска општина Савски венац

Акти Града
7

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за комплекс РАТЕЛ-а у Добановцима,градска општина Сурчин

Акти Града
8

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације Блока 39, градска општина Нови Београд

Акти Града
9

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за блок између улица Краљевића Марка, Светозара Радића и Гаврила Принципа, градска општина Савски венац

Акти Града
10

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације дела подручја Аде Хује (Зона А), општине Стари град и Палилула, за подзону С1

Акти Града
11

Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи и Општинском правобранилаштву Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
11

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца о измени Ценовника основних и осталих комуналних производа и услуга са Одлуком

Акти градских општина Обреновац
12

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу о трећој допуни ценовника услуга предузећа са Одлуком

Акти градских општина Обреновац