» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Београда

Акти Града
1

Одлука о оснивању и раду Службе главног урбанисте Града Београда

Акти Града
3

Одлука о допунама Одлуке о комуналној полицији

Акти Града
3

Одлука о допуни Одлуке о комуналној инспекцији

Акти Града
4

Одлука о допуни Одлуке о локалним административним таксама

Акти Града
4

Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних путева за територију Града Београда

Акти Града
5

Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији Града Београда

Акти Града
6

Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању привремених објекта на територији Града Београда

Акти Града
6

Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објекта на територији Града Београда

Акти Града
7

Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналном реду

Акти Града
8

Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина

Акти Града
9

Одлука о изменама и допунама Одлуке снабдевању топлотном енергијом у Граду Београду

Акти Града
9

Одлука о изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту

Акти Града
10

Одлука о допунама Одлуке о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини Града Београда, односно на којима Град Београд има посебна својинска овлашћења

Акти Града
11

Одлука о измени Одлуке о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга

Акти Града
12

Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима

Акти Града
12

Одлука о изменама Одлуке о оглашавању на територији Града Београда

Акти Града
12

Одлука о постављању и уклањању објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата на водном земљишту на територији Града Београда

Акти Града