» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације дела Врачарског платоа између улица: Катанићеве, Макензијеве, Чубурске, унутрашње границе парцела дуж парне стране Шуматовачке, Браничевске, Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве и Боре Станковића, општина Врачар, за део блока између улица: Браничевске, Стојана Протића, Подгоричке и Дубљанске

Акти Града
2

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације подручја Јајинци, целина А 2, градска општина Вождовац

Акти Града
3

Одлука о изради плана детаљне регулације блока између улица: Васе Пелагића, Пушкинове и Жупана Часлава, градска општина Савски венац

Акти Града
4

Одлука о изради плана детаљне регулације комплекса „Сингидунум”, сектори 2, 3, 4 и 6, градска општина Сурчин

Акти Града
5

Одлука о изради изменa и допунa Плана детаљне регулације подручја између Булевара ослобођења, Улице звечанске, дела планиране саобраћајнице првог реда (тзв. „Трансверзала”), дела Гучевске, Облаковске и ауто-пута, градска општина Савскивенац, за Блок 1

Акти Града
6

Одлука о изради плана детаљне регулације за блок између улица: Милоја Ђака, Михаила Аврамовића и Омладинске, градска општина Савски венац

Акти Града
7

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације ширег подручја уз Улицу војводе Степе – фаза I1, општина Вождовац, за Блок 4, између улица: Војводе Степе, Борисављевићеве, Пироћанчеве и Боже Јанковића

Акти Града
9

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације подручја градске парк – шуме Звездара, општина Звездара, на делу између улица Волгине и Мите Ружића

Акти Града
10

Одлука о изради плана детаљне регулације за катастарску парцелу 11446/2 КО Савски венац, на углу улица Пушкинове и Бањичких жртава, градска општина Савски венац

Акти Града
11

Одлука о изради плана детаљне регулације дела простора између државног пута IA реда (обилазница Београда), државног пута IБ реда број 26 (Обреновачки пут) и обилазне железничке пруге у Остружници, градска општина Чукарица

Акти Града
12

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације дела подручја Аде Хује (зона А), општине Стари град и Палилула, за подзону С1

Акти Града
13

Одлука о изради плана детаљне регулације за комплекс РАТЕЛ-а у Добановцима, градска општина Сурчин

Акти Града
14

Одлука о изради плана детаљне регулације Блока 39, градска општина Нови Београд

Акти Града
15

Одлука о изради плана детаљне регулације за блок између улица Краљевића Марка, Светозара Радића и Гаврила Принципа, градска општина Савски венац

Акти Града
16

Одлука о допуни Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП

Акти Града
17

Одлука о измени Одлуке о промени облика организовања Ветеринарске установе „Ветерина Београд” из установе у Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд”

Акти Града
17

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”

Акти Града
17

Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду

Акти Града
18

Одлука о изменама Одлуке о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа „Београдске електране” Београд

Акти Града
18

Одлука о повећању основног капитала Јавног предузећа „Сава центар”

Акти Града
18

Одлука о отпису потраживања доспелих на дан 31. децембра 2017. године по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода Града Београда према Привредном друштву „Институт Гоша” друштво са ограниченом одговорношћу за обављање научноистраживачких и развојних послова, Београд

Акти Града
19

Одлука о отпису потраживања доспелих на дан 31. децембра 2018. године по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода Града Београда према Привредном друштву „Хидротехника – хидроенергетика” а.д. Београд

Акти Града
19

План детаљне регулације подручја између улица: Стевана Бракуса, Ваљевске и Тоше Јовановића, градска општина Чукарица

Акти Града