» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”, Београд, чији је оснивач Град Београд са огласом

Акти Града
2

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду „Београдски метро и воз”, Београд, чији је оснивач Град Београд са огласом

Акти Града
3

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан технологије”, чији је оснивач Град Београд са огласом

Акти Града
5

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа „Хиподром Београд”, чији је оснивач Град Београд са огласом

Акти Града
6

Решење о измени и допуни Решења о образовању Комисије за именовања директора јавних предузећа, чији је оснивач Град Београд и именовању председника и чланова Комисије

Акти Града
6

Решење о давању сагласности на употребу имена Града Београда у пословном имену Привредног друштва „Belgrade Airport d.o.o. Beograd”

Акти Града
6

Решење о престанку функције заменика градског правобраниоца Града Београда

Акти Града
7

Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног предузећа за обављање делатноси од општег интереса за Град Београд „Београдска тврђава”

Акти Града
7

Решење о именовању директора Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за Град Београд „Београдска тврђава”

Акти Града
8

Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног водопривредног предузећа „Београдводе”, Београд

Акти Града
8

Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈВП „Београдводе”

Акти Града
8

Решење о утврђивању престанка мандата вршиоцу дужности директора Јавног предузећа „Ада Циганлија”

Акти Града
8

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Ада Циганлија”

Акти Града
9

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Апотеке „Београд”

Акти Града
9

Решење о именовању вршиоца дужности директора Апотеке „Београд”

Акти Града
9

Решење о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Апотеке „Београд”

Акти Града
9

Решење о именовању вршиоца дужности заменика директора Апотеке „Београд”

Акти Града
9

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома омладине Београда

Акти Града
10

Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома омладине Београда

Акти Града
10

Решење о именовању директора Центра дечјих летовалишта и опоравилишта Града Београда

Акти Града
10

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Центра београдских фестивала

Акти Града
10

Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра београдских фестивала

Акти Града
10

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Позоришта „Пуж”

Акти Града
11

Решење о именовању вршиоца дужности директора Позоришта „Пуж”

Акти Града
11

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Београдског драмског позоришта

Акти Града
11

Решење о именовању вршиоца дужности директора Београдског драмског позоришта

Акти Града
11

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Позоришта „Бошко Буха”

Акти Града
11

Решење о именовању директора Позоришта „Бошко Буха”

Акти Града
11

Решење о усвајању Извештаја о реализацији Локалног плана управљања отпадом Града Београда 2011-2020. за 2018. годину

Акти Града
12

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама у Београду

Акти Града
18

Закључак о усвајању Извештаја о раду заштитника грађана за 2018. годину са извештајем

Акти Града
26

Решење о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији града Београда

Акти Града
34

Показатељ потрошачких цена у априлу 2019. године

Акти Града