» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о успостављању сарадње Градске општине Барајево и општине Сокобања

Акти градских општина Барајево
1

Одлука о додели јавних признања Градске општине Барајево за 2019. годину

Акти градских општина Барајево
2

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Барајево за 2018. годину

Акти градских општина Барајево
50

Одлука о окончању поступка ликвидације над Дирекцијом за развој и изградњу Градске општине Барајево ЈП, Барајево – у ликвидацији

Акти градских општина Барајево
51

Одлука о расподели ликвидационог остатка Дирекције за развој и изградњу Градске општине Барајево ЈП, Барајево – у ликвидацији

Акти градских општина Барајево
52

Решење о именовању Општинског савета родитеља Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
52

Решење о констатовању престанка функције заменику општинског правобраниоца Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
53

Решење о давању сагласности ЈКП „10. октобар” Барајево на Одлуку о финансијском извештају за 2018. годину

Акти градских општина Барајево
53

Решење о давању сагласности ЈКП „10. октобар” Барајево на Одлуку о расподели добити за пословну 2018. годину

Акти градских општина Барајево
53

Решење о давању сагласности ЈКП „10. октобар” Барајево на Други ребаланс Програма пословања за 2019. годину

Акти градских општина Барајево
53

Решење о давању сагласности на Ценовник производа и услуга ЈКП „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
53

Закључак о усвајању Извештаја о спроведеном поступку ликвидације Дирекције за развој и изградњу Градске општине Барајево ЈП, Барајево – у ликвидацији

Акти градских општина Барајево
54

Закључак о усвајању Завршног ликвидационог биланса Дирекције за развој и изградњу Градске општине Барајево ЈП, Барајево – у ликвидацији

Акти градских општина Барајево
54

Закључак о усвајању Изјаве ликвидационог управника Дирекције за развој и изградњу Градске општине Барајево ЈП, Барајево – у ликвидацији

Акти градских општина Барајево
54

Закључак о чувању пословних књига и докумената, односно целокупне документације Дирекције за развој и изградњу Градске општине Бајарево ЈП – у ликвидацији

Акти градских општина Барајево