» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 91-2024, издат 2024-07-01
величина 682.09 Kb
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда

Акти Града
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Београда

Акти Града
1

Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених места на тероторији градске општине Раковица

Акти Града
2

Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених места на тероторији градске општине Чукарица

Акти Града
20

Одлука о измени назива улице на територији градске општине Врачар

Акти Града
20

Одлука о измени назива улице на територији градске општине Земун

Акти Града
21

Одлука о оснивању Привредног друштва „25. мај – Милан Гале Мушкатировић” д.о.о. Београд

Акти Града
23

Одлука о оснивању Привредног друштва „Мирко Сандић” д.о.о. Београд

Акти Града
25

Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд

Акти Града
25

Одлука о подизању споменика деспоту Стефану Лазаревићу

Акти Града
25

Одлука о подизању споменика Николају Краснову

Акти Града
25

Одлука о подизању споменика Милоју Мићи Орловићу

Акти Града
26

Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу незимирених изворних и уступљених јавних прихода у трајни улог у капиталу Акционарског друштва „Холдинг индустрија каблова Јагодина”, Јагодина, са стањем дуга на дан 31. августa 2016. године, са каматом до дана 11. марта 2019. године

Акти Града
26

Одлука о усвајању Пројекта институционалног јавно-приватног партнерства увођења система јавних бицикала у граду Београду

Акти Града
27

Решење о именовању директора Установе за физичку културу Спортско-рекреативни центар „Пионирски град”

Акти Града
27

Решење о давању сагласности на Статут Театра Вук

Акти Града
27

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће

Акти Града
27

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду, број 175-1/19 од 3.јуна 2019. године

Акти Града
27

Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу „Београда ЈП”

Акти Града
28

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд”

Акти Града
28

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за Град Београд „Београдска тврђава”, Београд

Акти Града
28

Решење о одређивању Мирјане Павичић, заменика начелника Градске управе Града Београда – секретара Секретаријата за информисање, за представника Града Београда за учешће у раду седнице Скупштине акционара „Политике” a.д. Београд

Акти Града
28

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама у Београду

Акти Града