» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 91-2024, издат 2024-07-01
величина 682.09 Kb
1

Одлука о изради плана детаљне регулације за комплексе спорта и образовања на углу улица Војводе Шупљикца и Ватрослава Јагића, градска општина Звездара

Акти Града
2

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације Булевара краља Александра за блокове између улица Мис Ирбијеве и Устаничке, блокови Д 23 – Д 25, Д 36 – Д 43 и део Д 26, за блок Д 25 Б

Акти Града
3

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за насеље Мали Мокри Луг, градска општина Звездара (фаза I), за део блока између Булевара краља Александра и улица: Првомајске, Народног фронта, Босанске, Хазарске и Павла Васића

Акти Града
4

Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу пешачко-бициклистичке везе између Улице омладинских бригада и Аде Циганлије, са мостом преко Саве, градске општине Нови Београд и Чукарица

Акти Града
5

Одлука о изради плана детаљне регулације дела блока између улица Рашка Димитријевића и Бежанијских илегалаца, градска општина Нови Београд

Акти Града
6

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса аутобуске и железничке станице у Блоку 42 на Новом Београду, градска општина Нови Београд, за комплекс аутобуске станице

Акти Града
8

Одлука о изради плана детаљне регулације дела блока између улица: Теразије, Нушићеве, Дечанске и Трг Николе Пашића, градска општина Стари град

Акти Града
9

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације насеља Алтина 2 у Земуну, за Блок 34

Акти Града
10

Одлука о изради плана детаљне регулације подручја између трасе тунелске везе савске и дунавске падине и улица: Краљице Наталије, Балканске и Гаврила Принципа, градска општина Савски венац

Акти Града
11

Одлука о изради плана детаљне регулације за подручје уз Улицу виноградску од инфраструктурног коридора до границе КП 4601/3 КО Сурчин, градска општина Сурчин

Акти Града
12

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за подручје између улица Војводе Шупљикца, Радивоја Кораћа, Милешевске, Мате Видаковића, Даничареве, Јована Рајића, Тодора од Сталаћа и Жичке, градска општина Врачар, за Блок 63

Акти Града
13

Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу топловода ради повезивања дистрибутивних топловодних подручја ТО „Церак” и ТО „Миљаковац”, градска општина Раковица

Акти Града
14

Одлука о изради плана детаљне регулације за подручје западно од Улице Бахтијара Вагабзаде, градска општина Савски венац

Акти Града
15

Одлука о изради плана генералне регулације привредне зоне уз насеље Грмовац, градска општина Земун

Акти Града
17

Одлука о изради измена Плана генералне регулације насеља Добановци за део Блока А13, градска општина Сурчин

Акти Града
18

Одлука о изради плана детаљне регулације за подручје између планиране саобраћајнице Јужни булевар, Улице господара Вучића и планиране трасе УМП-а, градске општине Вождовац и Врачар

Акти Града
19

Одлука о изради измена Плана детаљне регулације стамбеног насеља Алтина у Земуну за Блок Р 2, градска општина Земун

Акти Града
20

План генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања II фаза I етапа – целина топлана ТО „Ресник”, градска општина Раковица

Акти Града
31

Закључак о исправци техничке грешке у Плану детаљне регулације за део блока између улица Железничке, Живка Петровића и Првомајске, градска општина Земун

Акти Града
32

Закључак о исправци техничке грешке у Плану детаљне регулације подручја између улица Панчине, Светог Николе, Трнавске, источне границе КП 2277/1 КО Звездара и Улице Вељка Дугошевића, градска општина Звездара

Акти Града
32

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину измена и допуна Плана детаљне регулације насеља Алтина 2 у Земуну, за Блок 34

Акти Града
33

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације подручја између трасе тунелске везе савске и дунавске падине и улица: Краљице Наталије, Балканске и Гаврила Принципа, градска општина Савски венац

Акти Града
34

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације за подручје уз Улицу виноградску од инфраструктурног коридора до границе КП 4601/3 КО Сурчин, градска општина Сурчин

Акти Града
35

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину измена и допуна Плана детаљне регулације за подручје између улица: Војводе Шупљикца, Радивоја Кораћа, Милешевске, Мате Видаковића, Даничареве, Јована Рајића, Тодора од Сталаћа и Жичке, градска општина Врачар, за Блок 63

Акти Града
36

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације за изградњу топловода ради повезивања дистрибутивних топловодних подручја ТО „Церак” и ТО „Миљаковац”, градска општина Раковица

Акти Града
37

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације за подручје западно од Улице Бахтијара Вагабзаде, градска општина Савски венац

Акти Града
38

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана генералне регулације привредне зоне уз насеље Грмовац, градска општина Земун

Акти Града
40

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину измена Плана генералне регулације насеља Добановци за део Блока А13, градска општина Сурчин

Акти Града
41

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације за подручје између планиране саобраћајнице Јужни булевар, Улице господара Вучића и планиране трасе УМП-а, градске општине Вождовац иВрачар

Акти Града
42

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину измена Плана детаљне регулације стамбеног насеља Алтина у Земуну за Блок Р 2, градска општина Земун

Акти Града