» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 91-2024, издат 2024-07-01
величина 682.09 Kb
1

Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за Град Београд „Сава центар”

Акти Града
1

Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу неизмирених уступљених јавних прихода у трајни улог у капиталу Друштва за превенцију инвалидности и радно оспособљавање инвалида „Заштитна радионица” д.о.о. Београд са стањем на дан 31. мај 2018. године, са припадајућом каматом до 17. априла 2019. године

Акти Града
2

Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2019. годину

Акти Града
60

Решење о утврђивању престанка функције члану Градског већа Града Београда

Акти Града
60

Решење о избору члана Градског већа Града Београда

Акти Града
60

Решење о разрешењу члана и заменика члана Градске изборне комисије

Акти Града
61

Решење о именовању члана и заменика члана Градске изборне комисије

Акти Града
61

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Сава центар”

Акти Града
61

Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан технологије”, Београд

Акти Града
61

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан технологије”

Акти Града
62

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”, Београд

Акти Града
62

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”, Београд

Акти Града
63

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду, Београд

Акти Града
64

Решење о разрешењу директора Библиотеке „Влада Аксентијевић”, Обреновац

Акти Града
64

Решење о именовању директора Библиотеке „Влада Аксентијевић”, Обреновац

Акти Града
65

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Позоришта лутака „Пинокио”

Акти Града
65

Решење о именовању вршиоца дужности директора Позоришта лутака „Пинокио”

Акти Града
65

Решење о именовању директора Фондације за младе таленте Града Београда

Акти Града
65

Решење о одређивању Татјане Миливојевић, заменика начелника Градске управе Града Београда – секретара Секретаријата за финансије, за представника Града Београда за учешће у раду седница Скупштине акционара ГП „Мостоградња” а.д.

Акти Града
65

Решење о одређивању Миломира Ђуровића, подсекретара Секретаријата за финансије за представника Града Београда за учешће у раду седница Скупштине акционара „Икарбус” а.д. Београд

Акти Града
66

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама у Београду

Акти Града