» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 91-2024, издат 2024-07-01
величина 682.09 Kb
1

Решење о допуни Решења о општим паркиралиштима

Акти Града
1

Решење о приступњу изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела Привредне зоне Баташево, градска општина Младеновац

Акти Града
3

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације дела централне зоне, Просторна целина општине Врачар, за подручје између улица Цара Николаја II, Милешевске, Бојанске, Виловског, Цељске, Сазонове, Светолика Ранковића, Шуматовачке и Максима Горког, за блок између улица Цара Николаја II, Саве Текелије, Вукице Митровић и Цељске

Акти Града
4

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације саобраћајнице „Трансверзала” на делу од Булевара кнеза Александра Карађорђевића до Булевара ослобођења, градске општине Савски венац и Врачар

Акти Града
5

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације за подручје привредне зоне „Ауто-пут” у Новом Београду, Земуну и Сурчину, за Блок 26

Акти Града
7

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Генералног урбанистичког плана Београда 2041

Акти Града
8

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целинe I–XIX)

Акти Града
10

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације подручја између спољне магистралне тангенте (СМТ), Панчевачког пута, канала 5-39 ижелезничке пруге Београд – Панчево, градска општина Палилула

Акти Града
12

Одлука Комисије за кадровска и административна питања VII-01 број 020-81 од 15. августа 2019.године

Акти градских општина Обреновац