» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о одређивању улица за пешачки саобраћај на територији града Београд – пешачке зоне

Акти Града
2

Решење о режиму саобраћаја теретних и запрежних возила и снабдевање на територији града Београда

Акти Града
4

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за блок између улица: Незнаног јунака, Доментијанове, Леди Пеџет и Ђорђа Радојловића, Градска општина Савски венац

Акти Града
5

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац, за грађевинску парцелу П1, градска општина Стари град

Акти Града
6

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за расплет 220 kV надземних водова и увођење надземног вода 110 kV бр. 117/1 у ТС „Београд 3”, градске општине Чукарица, Раковица и Вождовац

Акти Града
8

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за подручје између улица: Делиградске, Пастерове, Ресавске, Вишеградске, Кнеза Милоша и ауто-пута, градскa општинa Савски венац

Акти Града
9

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између Булевара деспота Стефана и улица: Џорџа Вашингтона, Ђуре Даничића, Хиландарске и Цетињске, градскa општинa Стари град

Акти Града
10

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације ширег подручја уз Кнез Михаилову улицу, градскa општинa Стари град

Акти Града
12

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
12

Одлука о потврђивању мандата одборници Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
12

Одлука о промени Статута Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
20

Решење о изменама Решења о образовању Изборне комисије Градске општине Стари град у сталном саставу

Акти градских општина Стари град
20

Решење о изменама Решења о образовању Савета за спровођење омладинске политике (Канцеларија за младе)

Акти градских општина Стари град
21

Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана пословања УК „Стари град” за 2019. годину и Предлог програма рада Установе културе Градске општине Стари град „Стари град” за 2020. годину

Акти градских општина Стари град
21

Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни Одлуке о ценама услуге одржавања јавних зелених површина са Одлуком

Акти градских општина Лазаревац
22

Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни Одлуке о ценама погребних услуга са Одлуком

Акти градских општина Лазаревац
22

Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни Одлуке о ценама за паркирање на општим јавним паркиралиштима на територији градске општине Лазаревац са Одлуком

Акти градских општина Лазаревац