» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 91-2024, издат 2024-07-01
величина 682.09 Kb
1

Одлука о измени Одлуке о боравишној такси

Акти Града
1

Одлука о изменама и допунама Одлуке о пречишћавању и дистрибуцији воде

Акти Града
2

Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима коришћења кеса за испоруку робе на месту продаје робa и услуга

Акти Града
4

Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I–XIX)

Акти Града
5

Одлука о изради генералног урбанистичког плана Београда 2041

Акти Града
6

Одлука о изради плана детаљне регулације подручја између спољне магистралне тангенте (СМТ), Панчевачког пута, канала 5-39 и железничке пруге Београд–Панчево, градска општина Палилула

Акти Града
7

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за подручје привредне зоне „Ауто-пут” уНовом Београду, Земуну и Сурчину за Блок 26

Акти Града
9

Одлука о изради плана детаљне регулације дела привредне зоне Баташево, градска општина Младеновац

Акти Града
10

Одлука о изради плана детаљне регулације саобраћајнице „Трансверзала” на делу од Булевара кнеза Александра Карађорђевића до Булевара ослобођења, градске општине Савски венац и Врачар

Акти Града
11

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације дела централне зоне, просторне целина општине Врачар, за подручје између улица Цара Николаја II, Милешевске, Бојанске, Виловског, Цељске, Сазонове, Светолика Ранковића, Шуматовачке и Максима Горког, за блок између улица Цара Николаја II, Саве Текелије, Вукице Митровић и Цељске

Акти Града
12

Одлука о изради плана детаљне регулације за расплет 220 kV надземних водова и увођење надземног вода 110 kV број 117/1 у ТС „Београд 3”, градске општине Чукарица, Раковица и Вождовац

Акти Града
13

Одлука о изради плана детаљне регулације за блок између улица: Незнаног јунака, Доментијанове, Леди Пеџет и Ђорђа Радојловића, градска општина Савски венац

Акти Града
14

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац, за грађевинску парцелу П1, градска општина Стари град

Акти Града
15

Одлука о изради плана детаљне регулације за подручје између улица: Делиградске, Пастерове, Ресавске, Вишеградске, Кнеза Милоша и ауто-пута,градска општина Савски венац

Акти Града
17

Одлука о изради плана детаљне регулације ширег подручја уз Кнез Михаилову улицу, градска општина Стари град

Акти Града
18

Одлука о изради плана детаљне регулације блока између Булевара деспота Стефана и улица: Џорџа Вашингтона, Ђуре Даничића, Хиландарске и Цетињске, градска општина Стари град

Акти Града
19

Одлука о премештању споменика „Жртвама рата и браниоцима отаџбине 1990–1999”

Акти Града
19

Одлука о усвајању предлога концесионог акта о потреби финансирања набавке, постављања и одржавања покретних степеница и лифтова за инвалиде, реконструкције и одржавања делова подземних пролаза и набавке, постављања и повезивања дигиталних камера које обезбеђују „Motorized remote position and zoom control” и опреме за снимање и прикупљање информација о саобраћају и софтвера за управљање саобраћајем у граду Београду који се не могу комерцијално користити, и финансирање набавке, изградње, постављањa, одржавањa и коришћењa одређених елемената урбаног мобилијара који се могу комерцијално користити у поступку јавно-приватног партнерстваса елементима концесије

Акти Града
20

Одлука о усвајању концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности јавног превоза путника на ноћним линијама на територији града Беoград

Акти Града
20

Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа''

Акти Града
20

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Београдске електране”, Београд чији је оснивач Град Београд

Акти Града
22

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд

Акти Града
22

Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног предузећа „Градско стамбено”, Београд

Акти Града
22

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Градско стамбено”, Београд

Акти Града
22

Решење о утврђивању престанка мандата вршиоцу дужности директора Јавног комуналног предузећа „Београдске електране”, Београд

Акти Града
23

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Београдске електране” Београд

Акти Града
23

Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Беорадска тврђава”

Акти Града
23

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Беорадска тврђава”, Београд

Акти Града
23

Решење о разрешењу вршица дужности директора Југословенског драмског позоришта

Акти Града
23

Решење о именовању директора Југословенског драмског позоришта

Акти Града
24

Решење о разрешењу директора Дечјег културног центра, Београд

Акти Града
24

Решење о именовању директора Дечјег културног центра, Београд

Акти Града
24

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Позоришта Атеље 212

Акти Града
24

Решење о именовању вршиоца дужности директора Позоришта Атеље 212

Акти Града
24

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама у Београду

Акти Града
26

Закључак o давању сагласности Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП да са Привредним друштвом ИКЕА Србија д.о.о. закључи уговор о регулисању међусобних односа у вези са заједничким припремањем и опремањем грађевинског земљишта за потребе опремања ритејл парк на локацији Бубањ поток

Акти Града