» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 91-2024, издат 2024-07-01
величина 682.09 Kb
1

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Београдском драмском позоришту

Акти Града
1

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Историјском архиву Београда

Акти Града
1

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације насеља „Плави хоризонти”, општина Земун

Акти Града
2

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса између улица Војислава Илића, Господара Вучића, Косте Абрашевића, Генерала Михајла Живковића, Раваничке и Станислава Сремчевића (блокови 8–15) општина Звездара, за Блок 8, између улица: Улцињске, Радојке Лакић, Војислава Илића и Станислава Сремчевића

Акти Града
4

Одлука о промени Статута градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
9

Одлука о изменама Одлуке о накнадама и другим примањима општинских одборника и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима градске општине Звездара и општинској Управи

Акти градских општина Звездара
10

Одлука о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма/пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање програма/пројеката од јавног интереса која реализују удружења

Акти градских општина Звездара
15

Одлука о издвајању буџетских средстава за набавку интраоралног ренген апарата за потребе Дома здравља „Звездара”

Акти градских општина Звездара
16

Одлука о измени Одлуке о издвајању буџетских средстава за извођење грађевинско-занатских радова за потребе Полицијске станице „Звездара”

Акти градских општина Звездара
16

Одлука о измени Одлуке о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”

Акти градских општина Звездара
16

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” Београд за 2019. годину са очекиваним остварењем Плана и програма пословања у 2018. години

Акти градских општина Звездара
16

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
17

Одлука о промени Статута градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
21

Решење о именовању вршиоца дужности начелника Управе градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
22

Обавештење Завода за заштиту споменика културе Града Београда

Акти јавних предузећа и других организација