» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 91-2024, издат 2024-07-01
величина 682.09 Kb
1

Решење о давању сагласности на Одлуку којом се мења цена услуге сакупљања, одвожења и одлагања комуналног отпада за домаћинства Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа” са Одлуком

Акти Града
2

Одлука о промени Пословника Скупштине Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
2

Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
6

Решење о разрешењу чланова Већа Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
7

Решење о избору чланова Већа Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
7

Решење о престанку функције заменика општинског правобраниоца градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
7

Решење о разрешењу директора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка

Акти градских општина Гроцка
7

Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка

Акти градских општина Гроцка
7

Решење о престанку мандата в.д. начелника Управе Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
8

Решење о постављењу в.д. начелника Управе Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
8

Закључак о давању сагласности на Одлуку Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин о утврђивању цене грађевинског песка и хумуса из лежишта „Јаковачка кумша”, са Одлуком

Акти градских општина Сурчин