» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 91-2024, издат 2024-07-01
величина 682.09 Kb
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине града Београда

Акти Града
2

Одлука о комуналној милицији

Акти Града
7

Одлука о изменама Одлуке о Градској управи града Београда

Акти Града
7

Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Београда

Акти Града
12

Одлука о изменама и допунама Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде

Акти Града
13

Одлука о утврђивању урбанистичких зона и блокова за одржавање и унапређење својстава зграде на територији града Београд

Акти Града
19

Одлука о изменама и допунама Одлуке о радном времену угоститељских објеката на територији града Београда

Акти Града
20

Одлука о измени и допуни Одлуке о правима и услугама социјалне заштите

Акти Града
20

Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга

Акти Града
22

Одлука о изменама Одлуке о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду

Акти Града
22

Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији градске општине Савски венац

Акти Града
22

Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Завода за биоциде и медицинску екологију

Акти Града
23

Одлука о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа „Београд-пут”

Акти Града
23

Одлука о постављању скулптуре „Слепи гуслар”

Акти Града