» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Измене и допуне Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Београда за 2019. годину

Акти Града
2

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса бензинских станица са пратећим садржајима (лева и десна страна), на средњој стационажи km 173+000 инфраструктурног коридора ауто-пута Е-75 Суботица–Београд, на кат. парцелама 708/1, 711/2,712/1 и 713/1, све КО Батајница, у смеру ка Суботици, градска општина Земун

Акти Града
3

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације за потез улица Земунска – Тошин бунар на Новом Београду, градска општина Нови Београд

Акти Града
5

Одлука о измени Пословника Скупштине Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
5

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Сурчин за 2019. годину

Акти градских општина Сурчин
5

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Туристичке организације Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
5

Решење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
6

Решење о измени Решења о именовању Надзорног одбора Туристичке организације Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
6

Решење о давању сагласности на Измену Програма рада Туристичке организације Градске општине Сурчин за 2019. годину

Акти градских општина Сурчин