» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о допуни Одлуке о изради плана детаљне регулације ширег подручја уз Улицу војводе Степе, општина Вождовац

Акти Града
1

Одлука о изради измена Плана детаљне регулације привредне зоне „Ауто-пут” у Новом Београду,Земуну и Сурчину, за блокове 32 и 33

Акти Града
2

Одлука о изради плана детаљне регулације за део Орловског насеља у Миријеву, градска општина Звездара

Акти Града
4

Одлука о изради плана детаљне регулације блока између улица: Косте Главинића, Кабларске, Валтазара Богишића, Ситничке и Краља Вукашина, градска општина Савски венац

Акти Града
5

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блокова 15 и 16, између улица: Макензијеве, Алексе Ненадовића, Његошеве, Београдске и Трга Славија, општина Врачар

Акти Града
6

Одлука о изради плана детаљне регулације блока између улица: Теразије, Коларчеве, Македонске, Дечанске и Нушићеве, градска општина Стари град

Акти Града
7

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за потез дуж улица Земунска – Тошин бунар на Новом Београду, градска општина Нови Београд

Акти Града
8

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса бензинских станица са пратећим садржајима (лева и десна страна), на средњој стационажи km 173+000 инфраструктурног коридора ауто-пута Е-75 Суботица–Београд,на кат. парцелама 708/1, 711/2, 712/1 и 713/1 све КО Батајница, у смеру ка Суботици, градска општина Земун

Акти Града
9

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације насеља Плави хоризонти, општина Земун

Акти Града
10

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације подручја између Булевара Арсенија Чарнојевића, комплекса Студентског спортског центра и улица Благоја Марјановића Моше и Партизанске авијације, градска општина Нови Београд

Акти Града
11

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Апотеке „Београд”

Акти Града
12

Решење о измени Решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Града Београда

Акти Града
12

Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Београдске електране”, Београд

Акти Града
12

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Београдске електране”

Акти Града
13

Решење о разрешењу директора Библиотеке „Димитрије Туцовић”

Акти Града
14

Решење о именовању директора Библиотеке „Димитрије Туцовић”

Акти Града
14

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама у Београду

Акти Града
26

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину измена и допуна Плана детаљне регулације подручја између Булевара Арсенија Чарнојевића, комплекса Студентског спортског центра и улица Благоја Марјановића Моше и Партизанске авијације, градска општина Нови Београд

Акти Града