» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 91-2024, издат 2024-07-01
величина 682.09 Kb
1

Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
2

Одлука о петом ребалансу буџета Градске општине Вождовац за 2019. годину

Акти градских општина Вождовац
22

Одлука о изменама Одлуке о звању почасни грађанин градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
22

Одлука о изменама Одлуке о Управи Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
24

Одлука о измени и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини Градске општине Вождовац и платама изабрних, именованих и постављених лица

Акти градских општина Вождовац
24

Одлука о једнократном одрицању од накнада за рад одборника Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
25

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Установе културе „Бели поток”

Акти градских општина Вождовац
25

Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе културе „Бели поток”

Акти градских општина Вождовац
25

Решење о изменама и допунама Решења о избору савета месних заједница на територији градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
25

Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
27

Одлука о Управи Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
37

Одлука о оснивању Туристичке организације градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
38

Одлука о додели награде градске општине Чукарица „Матија Бан” за 2019. годину

Акти градских општина Чукарица
39

Решење о констатовању престанка мандата члана Већа Градске општине Чукарица Здравка Топаловића

Акти градских општина Чукарица
39

Решење о избору члана Већа Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
39

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације Чукарица

Акти градских општина Чукарица
39

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Туристичке организације Чукарица

Акти градских општина Чукарица
40

Решење о давању сагласности на Статут Спортске организације Чукарица

Акти градских општина Чукарица
40

Статут Градске општине Сурчин (пречишћен текст)

Акти градских општина Сурчин