» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 91-2024, издат 2024-07-01
величина 682.09 Kb
1

Одлука о буџету града Београда за 2020. годину

Акти Града
95

Одлука о утврђивању критеријума и мерила за обиме буџета градских општина

Акти Града
96

Одлука о утврђивању обима средстава за вршење послова града и градских општина и одређивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2020. години

Акти Града
100

Одлука о изменама и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Београда

Акти Града
104

Одлука о измени Одлуке о боравишној такси

Акти Града
104

Одлука о измени Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију града Београда

Акти Града
108

Одлуке о измени Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права јавне својине град Београд, односно на коме град Београд има посебна својинска овлашћења

Акти Града
109

Одлука о отпису потраживања насталих по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода града Београда према Привредном друштву „Друштво за одржавање зграда” д.о.о. из Београда, са стањем на дан 31. децембрa 2017. године

Акти Града
109

Ценовник услуга организационих јединица Градске управе града Београда

Акти Града