» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о Градском правобранилаштву Града Београда

Акти Града
7

Одлука о изменама и допунама Одлуке о додатним облицима заштите породиља на територији града Београда

Акти Града
11

Одлука о измени и допуни Одлуке о правима и услугама социјалне заштите

Акти Града
12

Одлука о измени Одлуке о утврђивању урбанистичких зона и блокова за одржавање и унапређивање својстава зграде на територији града Београда

Акти Града
12

Одлука о измени и допунама Одлуке о условима и начину измирења дуговања за потрошњу воде корисника прикључених на неусловне мреже које се снабдевају водом из градског водовода преко прикључка са блок водомером

Акти Града
13

Одлука о изради плана детаљне регулације дела Блока 51 на Новом Београду, Градска општина Нови Београд

Акти Града
14

Одлука о изради плана детаљне регулације за привредни парк уз деоницу ауто-пута Е-75 Батајница–Добановци у Батајници, Градска општина Земун

Акти Града
15

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације просторне целине између улица: Господара Вучића, Грчића Миленка и Устаничке – општина Вождовац, за блок између улица: Рада Кончара, Бањалучке, Тодора Дукина и Војводе Пријезде

Акти Града
16

Одлука о изради плана детаљне регулације дела Блока 68 уз Улицу Јурија Гагарина, Градска општина Нови Београд

Акти Града
17

Одлука о изради плана детаљне регулације подручја између улица: Прешевске, Батутове и Милана Ракића и границе комплекса Основне школе „Вељко Дугошевић”, Градска општина Звездара

Акти Града
18

Одлука о изради плана детаљне регулације за блок између улица: Браће Крсмановић, Травничке и Карађорђеве, Градска општина Савски венац

Акти Града
20

Одлука о измени Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији градске општине Чукарица

Акти Града
20

Одлука о измени Одлуке о подизању споменика Диани Будисављевић

Акти Града
20

Одлука о подизању споменика градитељима Београда и учесницима свих омладинских радних акција

Акти Града
20

Одлука о повећању основног капитала Привредног друштва Спортски центар „Ташмајдан” д.о.о.

Акти Града
21

Решење о престанку функције градског правобраниоца Града Београда

Акти Града
21

Решење о именовању градског правобраниоца Града Београда

Акти Града
21

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама у Београду

Акти Града
25

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације дела Блока 51 на Новом Београду, Градска општина Нови Београд

Акти Града
26

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације за привредни парк уз деоницу ауто-путаЕ-75 Батајница–Добановци у Батајници, Градска општина Земун

Акти Града
28

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације дела Блока 68 уз Улицу Јурија Гагарина, Градска општина Нови Београд

Акти Града
29

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације подручја између улица: Прешевске, Батутове и Милана Ракића и границе комплекса Основне школе „Вељко Дугошевић”, Градска општина Звездара

Акти Града
30

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације за блок између улица: Браће Крсмановић, Травничке и Карађорђеве, Градска општина Савски венац

Акти Града