» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 91-2024, издат 2024-07-01
величина 682.09 Kb
1

Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
12

Одлука о буџету Градске општине Стари град за 2020. годину са Кадровским планом Управе Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
30

Одлука о измени и допунама Одлуке о организацији Управе Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
30

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о правобранилаштву градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
30

Одлука о допуни Одлуке о именовању чланова Савета родитеља средњих школа са територије градске општине Стари град за школску 2019/2020 годину

Акти градских општина Стари град
31

Решење о изменама Решења о именовању секретара и заменика секретара Изборне комисије Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
31

Решење о измени Решења о образовању Савета за спровођење омладинске политике (Канцеларија за младе)

Акти градских општина Стари град
31

Решење о утврђивању престанка функције члану Већа Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
31

Решење о избору члана Већа градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
31

Решење о избору члана Већа Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
32

Решење о избору члана Већа Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
32

Решење о разрешењу правобраниоца Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
32

Решење о разрешењу заменика правобраниоца Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
32

Решење о разрешењу заменика правобраниоца Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
33

Решење о разрешењу заменика правобраниоца Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
33

Решење о престанку функције в.д. директора Установе културе Градске општине Стари град „Стари град”

Акти градских општина Стари град
33

Решење о именовању в.д. директора Установе културе Градске општине Стари град „Стари град”

Акти градских општина Стари град
33

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско културни центар „Обреновац” у Обреновцу о дванаестој допуни Ценовника услуга предузећа са Одлуком

Акти градских општина Обреновац
34

Решење о постављењу начелника Управе Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
34

Одлука о установљењу награда Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
35

Одлука о уступању права управљања и коришћења објеката за оглашавање билборда на неодређено време и без накнаде

Акти градских општина Сурчин
35

Правилник о критеријумима и поступку одобравања средстава за финансирање/ суфинансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења грађана и организације цивилног друштва из буџета Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
38

Правилник о расподели буџетских средстава црквама и верским заједницама са територије Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
41

Решење о давању сагласности на Измену и допуну Програма пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин за 2019. годину

Акти градских општина Сурчин
41

Решење о давању саглсности на Измену програма пословања Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације, Сурчин за 2019. годину

Акти градских општина Сурчин
41

Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа кабловска дистрибуција, Сурчин за 2019. годину

Акти градских општина Сурчин
41

Решење о давању сагласности на Измене програма пословања Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже Сурчин за 2019. годину

Акти градских општина Сурчин
42

Анекс 1. Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Град Београд

Колективни уговори
42

Исправка Одлуке о промени Статута Установе Народни универзитет „Светозар Марковић”

Исправкe
43

Исправка Одлуке о одређивању продајних места на којима се обавља трговина на продајном месту у преносивим продајним објектима на јавној и другој површини на подручју Градске општине Раковица

Исправкe