» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 91-2024, издат 2024-07-01
величина 682.09 Kb
1

Решење о изменама и допунама Решења о утврђивању списка наручилаца за чије потребе Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки спроводи поступке централизованих јавних набавки

Акти Града
1

Одлука о измени и допуни Пословника Скупштине Градске општине Обреновац

Акти градских општина Сурчин
4

Трећа измена Одлуке о буџету Градске општине Обреновац за 2019. годину

Акти градских општина Сурчин
28

Одлука о буџету Градске општине Обреновац за 2020. годину

Акти градских општина Сурчин
53

Одлука о другој измени и допуни Одлуке о Управи Градске општине Обреновац

Акти градских општина Сурчин
56

Одлука о некатегорисаним путевима и саобраћајним површинама у јавном коришћењу унутар насеља (блока) на подручју градске општине Обреновац

Акти градских општина Сурчин
59

Одлука о шестој измени и допуни Одлуке о накнадама и другим примањима одборника и чланова органа и радних тела Скупштине и других органа Градске општине и платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Обреновац

Акти градских општина Сурчин
60

Одлука о престанку важења Одлуке о Правобранилаштву Градске општине Обреновац

Акти градских општина Сурчин
60

Одлука о образовању и именовању Комисије за планове

Акти градских општина Сурчин
61

Одлука о другој измени Одлуке о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању Јавног предузећа за изградњу Обреновца

Акти градских општина Сурчин
62

Одлука о петој измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац

Акти градских општина Сурчин
62

Одлука о одржавању машинског дела кућних грејних инсталација у грејној сезони 2019/2020. године

Акти градских општина Сурчин
63

Решење о образовању Савета родитеља установа са подручја градске општине Обреновац

Акти градских општина Сурчин
63

Решење о престанку функције правобраниоца Градске општине Обреновац

Акти градских општина Сурчин
63

Решење о престанку функције заменика правобраниоца Градске општине Обреновац

Акти градских општина Сурчин