» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 91-2024, издат 2024-07-01
величина 682.09 Kb
1

Пословник Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
14

Одлука о буџету Градске општине Звездара за 2020. годину

Акти градских општина Звездара
38

Одлука о одржавању чистоће у посебно насељеним местима Градске општине Звездара – територија месних заједница Велики Мокри Луг и Мали Мокри Луг

Акти градских општина Звездара
41

Одлука о начину спровођења надлежности Градске општине Звездара у области образовања које се односе на мере и активности на заштити и безбедности деце у сарадњи са васпитно-образовним институцијама

Акти градских општина Звездара
43

Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
54

Одлука о образовању јединица цивилне заштите опште намене, специјализованих јединица цивилне заштите за узбуњивање, именовање повереника и заменика повереника цивилне заштите за територију градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
55

Одлука о престанку важења Одлуке о Општинском правобранилаштву Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
56

Одлука о покретању иницијативе за утврђивање назива парка у Миријеву који се налази између улица Миријевски венац, Радивоја Марковића, Грге Јанкеса и Петраркине улице

Акти градских општина Звездара
57

Одлука о покретању иницијативе за постављање спомен-обележја парку у Миријеву који се налази између улица Миријевски венац, Радивоја Марковића, Грге Јанкеса и Петраркине улице

Акти градских општина Звездара
57

Одлука о издвајању буџетских средстава за набавку апарата за уклањање промена на кожи (фиброма, верука и др) за потребе КБЦ „Звездара”

Акти градских општина Звездара
58

Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
58

Решење о именовању Општинског савета родитеља Градске општине Звездара за школску 2019/20. годину

Акти градских општина Звездара
59

Решење о престанку функције правобраниоцу Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
60

Решење о престанку функције заменику правобраниоца Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
60

Решење о престанку функције заменику правобраниоца Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
60

Решење о престанку функције заменику правобраниоца Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
60

Решење о давању сагласности на План и програм пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” за 2020. годину са очекиваним остварењем Плана и програма у 2019. години

Акти градских општина Звездара
60

Статут Градске општине Звездара (пречишћен текст)

Акти градских општина Звездара
75

Оглас о отуђењу теретног возила путем јавног надметања

Огласи