» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о давању сагласности на Пијачни ред ЈКП „Градске пијаце” са Пијачним редом

Акти Града
6

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за блок између улица: Крунске, Кнегиње Зорке, Његошеве и Смиљанићеве, Градска општина Врачар

Акти Града
7

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације за зону вишепородичног становања уз Нову кумодрашку улицу, Градска општина Вождовац, за урбанистичку зону А, целине А3 и А4

Акти Града
8

Показатељ потрошачких цена у новембру 2019. године

Акти Града
8

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
8

Пословник Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
24

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
24

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
28

Одлука о измени Одлуке о буџету Градске општине Лазаревац за 2019. годину

Акти градских општина Лазаревац
29

Одлука о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац