» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 91-2024, издат 2024-07-01
величина 682.09 Kb
1

Одлука о промени Пословника Скупштине градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
1

Одлука о буџету Градске општине Барајево за 2020. годину

Акти градских општина Барајево
27

Одлука о измени и допуни Одлуке о организацији Управе Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
29

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о Општинском правобранилаштву Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
29

Одлука о образовању Савета за здравље Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
29

Решење о измени и допуни Решења о разрешењу и именовању Општинске изборне комисије

Акти градских општина Барајево
30

Решење о образовању Комисије за планове Скупштине Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
30

Решење о разрешењу општинског правобраниоца Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
31

Решење о престанку функције заменику општинског правобраниоца Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
31

Решење о престанку функције вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
31

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
32

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „10. октобар” Барајево за 2020. годину

Акти градских општина Барајево
32

Решење о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи – капиталних субвенција ЈКП „10. октобар” Барајево за набавку специјалног возила аутосмећара – пресе за 2020. годину

Акти градских општина Барајево
33

Решење о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи – субвенција ЈКП „10. октобар” Барајево за одржавање гробаља за 2020. годину

Акти градских општина Барајево
33

Решење о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи – субвенција ЈКП „10. октобар” Барајево за изношење смећа за 2020. годину 33 Решење о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи – субвенција ЈКП „10. октобар” Барајево за закуп пословног простора Црвеног крста за 2020. годину

Акти градских општина Барајево
33

Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни Одлуке о ценама производа и услуга ЈКП „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево