» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о буџету Градске општине Чукарица за 2020. годину

Акти градских општина Чукарица
18

Решење о разрешењу члана и заменика чланова Изборне комисије Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
18

Решење о именовању члана и заменика чланова Изборне комисије Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
18

Решење о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
18

Решење о давању сагласности на Статут Туристичке организације Чукарица

Акти градских општина Чукарица
23

Одлука о буџету Градске општине Гроцка за 2020. годину

Акти градских општина Гроцка
51

Одлука о измени оснивачког акта ЈП за развој градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
51

Решење о именовању Изборне комисије Градске општине Гроцка у сталном саставу

Акти градских општина Гроцка
51

Решење о именовању Комисије за планове Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
52

Решење о престанку функције заменице општинског правобраниоца градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
52

Решење о разрешењу председника Надзорног одбора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка

Акти градских општина Гроцка
52

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка

Акти градских општина Гроцка
52

Решење о разрешењу члана Надзорног одбора ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
53

Решење о именовању члана Надзорног одбора ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка”

Акти градских општина Гроцка