» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 91-2024, издат 2024-07-01
величина 682.09 Kb
1

Одлука о престанку важења одлуке о општинском правобранилаштву Градске општине Раковица 1 Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
1

Решење о престанку функције општинском правобраниоцу Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
1

Решење о престанку функције заменику општинског правобраниоца Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
2

Решење о престанку функције заменику општинског правобраниоца Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
2

Решење о престанку функције заменику општинског правобраниоца Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
2

Одлука о буџету Градске општине Савски венац за 2020. годину са Кадровским планом Управе Градске општине Савски венац за 2020. годину

Акти градских општина Савски венац
19

Одлука о престанку важења одлуке о правобранилаштву Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
19

Одлука о давању сагласности на текст Споразума о успостављању међуопштинске сарадње

Акти градских општина Савски венац
19

Одлука о образовању Савета за здравље Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
20

Решење о изменама и допунама Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Савски венац у сталном саставу

Акти градских општина Савски венац
20

Решење о допуни Решења о именовању Општинског савета родитеља Градске општине Савски венац за школску 2019/20. годину

Акти градских општина Савски венац
21

Решење о разрешењу правобраниоца Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
21

Решење о разрешењу заменика правобраниоца градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
21

Решење о разрешењу заменика правобраниоца градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
21

Решење о разрешењу заменице правобраниоца градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
21

Решење о разрешењу заменице правобраниоца градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
22

Решење о престанку мандата председника Управног одбора Туристичке организације Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
22

Решење о именовању председника Управног одбора Туристичке организације Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
22

Решење о престанку мандата чланова Управног одбора Туристичке организације Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
22

Решење о именовању чланова Управног одбора Туристичке организације Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац