» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о измени и допуни Одлуке о правима и услугама социјалне заштите

Акти Града
1

Одлука о измени и допуни Одлуке о финансирању трошкова четвртог покушаја биомедицински потпомогнутог оплођења

Акти Града
2

Одлука о приступању Града Београда Удружењу „Покрет за децу три плус” из Чачка

Акти Града
2

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације Булевара краља Александра за подручје блокова Ц2, Ц3, Ц6 – 9, за Блок 4, градска општина Звездара

Акти Града
3

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за зону вишепородичног становања уз Нову кумодрашку улицу, градска општина Вождовац за урбанистичку зону А, целине А3 и А4

Акти Града
4

Одлука о изради плана детаљне регулације за подручје имеђу улица: Краља Милана, Београдске, Његошеве и Светозара Марковића, градска општина Врачар

Акти Града
5

Одлука о изради плана детаљне регулације за блок између улица Крунске, Кнегиње Зорке, Његошеве и Смиљанићеве, градска општина Врачар

Акти Града
7

Одлука о изради плана детаљне регулације саобраћајнице Широки пут, градска општина Земун

Акти Града
8

Одлука о изради плана детаљне регулације за део Блока 11 а, на углу улица Трешњиног цвета и Булевара Михајла Пупина, градска општина Нови Београд

Акти Града
9

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за подручје између улица: Краља Милана, Ресавске, Немањине и Светозара Марковића, градска општина Савски венац

Акти Града
10

Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода у трајни улог у капиталу Привредног друштва „Симпо” а.д. Врање

Акти Града
11

Одлука о наставку обављања делатности Установе за физичку културу Спортско-рекреативницентар „Пионирски град” у форми друштва са ограниченом одговорношћу под називом Спортско-рекреативни центар „Пионирски град” д.о.о.

Акти Града
13

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београд-пут”

Акти Града
14

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београдске електране” Београд

Акти Града
14

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација” Београд

Акти Града
14

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Града Београда” ЈП чији је оснивач Град Београд са огласом

Акти Града
16

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног водопривредног предузећа ЈВП „Београдводе” чији је оснивач Град Београд са огласом

Акти Града
17

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Град Београд са огласима

Акти Града
19

План детаљне регулације за подручје између улица Пожешке, Боре Марковића и парка на Бановом брду, градска општина Чукарица

Акти Града