» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о изменама и допунама Решења о општим паркиралиштима

Акти Града
2

Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Управе и посебних организационих јединица Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
5

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о Општинском правобранилаштву Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
5

Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа кабловска дистрибуција, Сурчин

Акти градских општина Сурчин
5

Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже Сурчин

Акти градских општина Сурчин
6

Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације, Сурчин

Акти градских општина Сурчин
6

Правилник о финансирању активности из области образовања и васпитања из буџета Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
7

Решење о престанку функције општинског правобраниоца Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
8

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане Градске општине Сурчин за 2020. годину

Акти градских општина Сурчин
8

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа кабловска дистрибуција, Сурчин за 2020. годину

Акти градских општина Сурчин
8

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже за 2020. годину

Акти градских општина Сурчин
8

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације за 2020. годину

Акти градских општина Сурчин
9

Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Градске општине Сурчин за 2020. годину

Акти градских општина Сурчин
9

Решење о давању сагласности на Измену програма рада Хуманитарне фондације „Снага живота” за 2019. годину

Акти градских општина Сурчин
9

Решење о давању сагласности на Програм рада Хуманитарне фондације „Снага живота” за 2020. годину

Акти градских општина Сурчин
9

Решење о давању сагласности на Програм рада Установе културе – Културни центар Сурчин за 2020. годину

Акти градских општина Сурчин
9

Закључак о усвајању Годишњег плана рада Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Сурчин за 2020. годину

Акти градских општина Сурчин
10

Анекс Колективног уговора Туристичке организације Београда

Колективни уговори