» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 91-2024, издат 2024-07-01
величина 682.09 Kb
1

Решење о давању сагласности на Ценовник којим се утврђују цене услуга за контролу и смањење популације глодара, инсеката и штетних организама и полсове дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама на територији града Београда са Ценовником

Акти Града
2

Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач Град Београд за 2020. годину

Акти Града
3

Пословник Већа Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
6

Одлука о уступању на управљање и коришћење три кватромарана Јавном предузећу за обављање послова из области спорта и рекреације Сурчин

Акти градских општина Сурчин
6

Закључак о давању сагласности Јавном предузећу за обављање послова из области спорта и рекреације Сурчин на Одлуку којом се усваја Ценовник закупа билборда са Одлуком и Ценовником

Акти градских општина Сурчин
7

Закључак о давању сагласности Јавном предузећу за обављање послова из области спорта и рекреације Сурчин на Одлуку о измени Ценовника услуга у угоститељским и спортским објектима са Одлуком

Акти градских општина Сурчин
11

Закључак о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане ГО Сурчин на Одлуку о утврђивању ценовника за пружање услуга зимске службе са Одлуком

Акти градских општина Сурчин
12

Одлука о одређивању висине закупнине за пословни простор којим управља Јавно предузеће Пословни центар – Вождовац, Београд

Акти јавних предузећа и других организација
13

Анекс I Колективног уговора Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”

Колективни уговори