» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 81-2024, издат 2024-06-18
величина 2.83 MB
1

Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Београда за 2017. годину

Акти Града
16

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
16

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
17

Одлука о ребалансу буџета Градске општине Вождовац за 2017. годину

Акти градских општина Вождовац
31

Одлука о измени Одлуке о држању домаћих животиња на територији градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
31

Одлука о изменама Одлуке о одржавању чистоће у посебним насељеним местима градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
32

Одлука о изменама Одлуке о оснивању „Хуманитарне фондације – срцем за Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
32

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа „Пословни центар – Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
33

Решење о изменама и допунама Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
33

Решење о образовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора ЈП „Пословни центар – Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
33

Решење о измени Решења о именовању чланова Надзорног одбора Дома културе „Рипањ”

Акти градских општина Вождовац
34

Решење о измени Решења о именовању чланова Управног одбора Дома културе „Рипањ”

Акти градских општина Вождовац
34

Решење о допуни Решења о избору савета месних заједница на територији градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
34

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
35

Одлука о изменама и допунама Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за градску општину Земун

Акти градских општина Земун
35

План постављања башта у пешачкој зони и на јавним површинама просторне културно-историјске целине „Старо језгро Земуна”

Акти градских општина Земун
36

Решење о разрешењу члана Савета за буџет и финансије и избору новог члана Савета

Акти градских општина Земун
36

Решење о разрешењу члана Комисије за решавање стамбених потреба бораца, војних инвалида и породица палих бораца и избору новог члана Комисије

Акти градских општина Земун
36

Одлука о успостављању сарадње између Градске општине Савски венац, Република Србија и 13. кварта града Будимпеште, Мађарска

Акти градских општина Савски венац
37

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација средствима из буџета Градске општине Барајево за 2017. годину из области: активности које се односе на подстицање и развој пољопривредне делатности

Акти градских општина Барајево