» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 91-2024, издат 2024-07-01
величина 682.09 Kb

Издавач Службеног листа града Београда је Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за информисање, Београд, ул.Краљице Марије бр.1/XI,

Одговорни уредник Биљана Бузаџић, телефон: 3229-678, локал 6247.

Претплата:
Игор Димитров, telefon 7157-455, faks 3376-344, e-mail: igor.dimitrov@beograd.gov.rs.

Штампа: ЈП "Службени гласник РС", штампарија "Гласник", Београд, Лазаревачки друм бр.15.

Пиб: 100065430,

Извод из регистра обвезника ПДВ-а: 135434179,

Матични број: 17565800,

Жиро Рачун: 840-147640-13,

Банка где се води рачун: Управа за јавна плаћања.

Ваше сугестије и коментаре можете упутити електронским путем на следеће е-mail адресе:

biljana.buzadzic@beograd.gov.rs,
(одговорни уредник Службеног листа града Београда)
igor.dimitrov@beograd.gov.rs
(Секретаријат за информисање).