» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 13-2024, издат 2024-02-20
величина 177.67 Kb
1

Одлука о правима у социјалној заштити Београда

Акти Града
5

Одлука о пречишћавању и дистрибуцији воде

Акти Града
14

Одлука о решавању стамбених потреба запослених лица у органима града Београда и Градској управи

Акти Града
17

Одлука о изради плана детаљне регулације подручја градске парк-шуме Звездара, општина Звездара

Акти Града
18

Одлука о изради плана детаљне регулације за блок између улица: 27. марта, Станоја Главаша, кнеза Данила, Далматинска и др Драгослава Поповић а, општина Палилула

Акти Града
19

Одлука о допуни Одлуке о пијацама

Акти Града
19

Одлука о изради Плана детаљне регулације сланач ког пута са припадајућом инфраструктуром од Роспи ћуприје до гробља Лешће

Акти Града
20

Одлука о измени Одлуке о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина

Акти Града
20

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа „Београдске електране”

Акти Града
20

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији радних места запослених Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју

Акти Града
20

Решења о разрешењу и именовању појединих чланова школских одбора у основним школама на територији града Београда

Акти Града
30

Решења о разрешењу и именовању појединих чланова школских одбора у средњим школама на територији града Београда

Акти Града
36

Показатељ раста цена на мало у септембру 2005. године

Акти Града
36

Одлука о накнадама и другим примањима општинских одборника и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима градске општине Звездара и Општинској управи

Акти градских општина Звездара
38

Одлука о Јавном правобранилаштву градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
39

Одлука о измени и допуни Одлуке о Општинској управи

Акти градских општина Звездара
40

Одлука о држању домаћих животиња на територији градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
42

Етички кодекс понашања изабраних, постављених и именованих лица Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
44

Решење о именовању Изборне комисије градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
44

Решење о измени и допуни Решења о именовању Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”

Акти градских општина Звездара
45

Решење о допуни Решења о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”

Акти градских општина Звездара
45

Решење о исправци Решења о разрешењу Управног одбора Јавног предузећа за физичку културу Спортски центар „Звездара”

Акти градских општина Звездара
45

Решење о допуни Решења о разрешењу Управног одбора Јавног предузећа за физичку културу Спортски центар „Звездара”

Акти градских општина Звездара
45

Решење о разрешењу председника Управног одбора јавног предузећа за физичку културу Спортски центар „Звездара”

Акти градских општина Звездара
46

Решење о измени и допуни Решења о именовању Управног одбора Јавног предузећа за физичку културу Спортски центар „Звездара”

Акти градских општина Звездара
46

Решење о допуни Решења о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за физичку културу Спортски центар „Звездара”

Акти градских општина Звездара
46

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Стари град за 2005. годину

Акти градских општина Стари град
47

Одлука о приступању изради локалног еколошког акционог плана за територију градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
47

Одлука о успостављању сарадње између градске општине Стари град – Београд и општине Братислава – Старе место, Словачка Република

Акти градских општина Стари град
48

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Лазаревац за 2005. годину

Акти градских општина Лазаревац
48

Одлука о месним заједницама и другим облицима месне самоуправе у градској општини Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
50

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац о измени Одлуке о одређивању нивоа цена грејања

Акти градских општина Лазаревац
51

Одлука о измени Одлуке о одређивању нивоа цена грејања

Акти градских општина Лазаревац