» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Решење о изменама и допунама Решења о утврђивању и распоређивању средстава за време привременог финансирања града Београда у периоду јануар–март 2007. године

Акти Града
13

Колективни уговор код послодавца Јавног предузећ а „Градско стамбено”

Акти Града
30

Одлука о измени Одлуке о именовању чланова савета месних заједница на подручју градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
30

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа „Аграр Сурчин”

Акти градских општина Сурчин
31

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Аграр Сурчин”

Акти градских општина Сурчин
31

Решење о давању сагласности на Одлуку Јавног предузећа о утврђивању цена пијачних услуга на месним пијацама за 2007. годину на којима управља Јавно предузеће за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
31

Решење о давању сагласности на Одлуку Јавног предузећа о утврђивању цена погребних такси и услуга на месним гробљима на територији градске општине Сурчин за 2007. годину на којима управља Јавно предузеће за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин