» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Решење о измени Решења о привременом финансирању града Београда за 2007. годину

Акти Града
1

Решење о измени Решења о привременом утврђивању обима средстава за вршење послова града и градских општина и привременом утврђивању прихода и примања који припадају граду односно градским општинама у 2007. години

Акти Града
1

Решење о утврђивању и распоређивању средстава за време привременог финансирања града Београда у периоду јануар–јун 2007. године

Акти Града
15

Закључак о измени Закључка о прерасподели прихода између буџета града Београда и буџета градских општина за период од 1. јануара до 30. априла 2007. године

Акти Града
15

Решење о давању сагласности ЈКП „Београд-пут” на Ценовник радова за редовно одржавање коловоза и тротоара

Акти Града
15

Показатељ раста цена на мало у априлу 2007. године

Акти Града
15

Одлука о завршном рачуну буџета општине Раковица за 2006. годину

Акти градских општина Раковица
25

Закључак о немогућности ангажовања ревизора за завршни рачун буџета општине Раковица за 2006. годину

Акти градских општина Раковица
26

Одлука о измени и допуни Одлуке о Општинској управи општине Раковица

Акти градских општина Раковица
26

Одлука о измени и допуни Одлуке о сахрањивању и гробљима општине Раковица

Акти градских општина Раковица
27

Решење о престанку мандата одборницима Скупштине општине Раковица

Акти градских општина Раковица
27

Решење о потврђивању мандата одборницима Скупштине општине Раковица

Акти градских општина Раковица
27

Решење о избору саветника председника општине

Акти градских општина Раковица
27

Решење о избору саветника заменика председника општине

Акти градских општина Раковица
28

Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
28

Одлука о санитарно-техничким условима за испуш тање отпадних вода у градску канализацију

Акти градских општина Младеновац
30

Одлука о измени и допунама Одлуке о одржавању чистоће у општини Младеновац

Акти градских општина Младеновац
31

Решење о разрешењу чланова Општинског већа општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
31

Решење о избору чланова Општинског већа општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
31

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Одлуке Управног одбора ЈКП „Паркинг сервис”, Обреновац из Обреновца о висини накнада за паркирање на одређеним и уређеним јавним паркиралиштима на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
31

Одлука о измени и допуни Одлуке о висини накнаде за паркирање на одређеним и уређеним јавним паркиралиштима на територији градске општине Обреновац бр. 17/01 од 7. фебруара 2007. године

Акти градских општина Обреновац
32

Статут Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни центар – Раковица”

Акти јавних комуналних предузећа