» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Одлука о допуни Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање закупнине и накнаде за уређивање грађевинског земљишта

Акти Града
1

Одлука о изради плана генералне регулације за изградњу електроенергетске мреже и објеката напонског нивоа 10/35/110 КНј у Београду

Акти Града
2

Одлука о изради плана детаљне регулације „Ада Циганлија”

Акти Града
3

Одлука о промени облика организовања Друштвеног предузећа „Хиподром Београд”, Београд, у Јавно предузеће „Хиподром Београд”, Београд

Акти Града
4

Одлука о организовању Друштвеног водопривредног предузећа „Београдводе” у Јавно водопривредно предузеће „Београдводе”

Акти Града
6

Одлука о промени облика организовања Друштвеног предузећа за културно-уметничке делатности „Позориште Дадов”, Београд у установу културе Омладинско позориште „Дадов”, Београд

Акти Града
7

Одлука о подизању спомен-обележја краљу Петру И Карађорђевићу

Акти Града
8

Решење о промени назива улица на територији градских општина Вождовац, Земун, Нови Београд и Палилула

Акти Града
9

Решење о стављању под заштиту природног добра „Буква на Дедињу”

Акти Града
10

Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута Дома здравља „Савски венац”

Акти Града
11

Решење о разрешењу Градске изборне комисије

Акти Града
11

Решење о именовању Градске изборне комисије

Акти Града
12

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у једном броју основних школа у Београду

Акти Града
19

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у једном броју средњих школа у Београду

Акти Града
21

Решење о утврђивању цена ауто-такси превоза путника на територији града Београда

Акти Града
23

Извештај о раду грађанског браниоца за град Београд за 2007. годину

Акти Града
30

Показатељ раста цена на мало у фебруару 2008. године

Акти Града
30

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Чукарица за 2008. годину

Акти градских општина Чукарица
35

Решење о именовању Изборне комисије градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
35

Исправка Правилника о постављању баште угоститељског објекта на јавној површини

Исправкe