» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Решење о висини премије за набавку и одгој првотелкиња у 2008. години

Акти Града
1

Решење о висини премије за млеко у 2008. години

Акти Града
1

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације за изградњу електроенергетске мреже и објеката напонског нивоа 10/35/110 КНј у Београду на животну средину

Акти Града
2

Решење о приступању стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације „Ада Циганлија” на животну средину

Акти Града
3

Решење о приступању стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације блокова 25 и 26 у Новом Београду, општина Нови Београд, на животну средину – 3

Акти Града
5

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Врачар за 2008. годину

Акти градских општина Врачар
5

Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација из буџета градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
6

Одлука о изменама и допунама Одлуке о додељивању станова на којима је корисник општина Врачар

Акти градских општина Врачар
6

Решење о именовању Изборне комисије градске општине Врачар у сталном саставу

Акти градских општина Врачар
7

Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”

Акти градских општина Врачар
7

Решење о именовању председника Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”

Акти градских општина Врачар
7

Решење о разрешењу члана Управног одбора Центра за физичку културу „Врачар”

Акти градских општина Врачар
8

Решење о именовању члана Управног одбора Центра за физичку културу „Врачар”

Акти градских општина Врачар
8

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Земун за 2007. годину

Акти градских општина Земун
16

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Земун за 2008. годину

Акти градских општина Земун
23

Решење о разрешењу и именовању Изборне комисије општине Земун

Акти градских општина Земун
24

Решење о разрешењу члана Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
24

Решење о именовању члана Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
24

Решење о давању сагласности на Извештај о пословању и годишњи обрачун Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Земун” за 2007. годину

Акти градских општина Земун
24

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Палилула за 2008. годину

Акти градских општина Палилула
32

Решење о разрешењу и именовању Изборне комисије градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
32

Одлука о измени и допуни Пословника Скупштине градске општине Савски венац

Акти градских општина Палилула
32

Одлука о приступању изради Локалног еколошког акционог плана градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
33

Решење о именовању Изборне комисије за избор одборника у Скупштину градске општине Савски венац у сталном саставу

Акти градских општина Савски венац
33

Јавни конкурс за финансирање пројеката невладиних организација из буџета градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
34

План детаљне регулације за проширење гробља „Орнице” у насељеном месту Крушевица

Акти градских општина Лазаревац
39

Решење о престанку дужности председника Општинске изборне комисије у сталном саставу

Акти градских општина Лазаревац
39

Решење о престанку дужности члана Општинске изборне комисије у сталном саставу

Акти градских општина Лазаревац
39

Решење о разрешењу и именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу

Акти градских општина Лазаревац
40

Решење о утврђивању назива улице у Месној заједници „Јунковац”

Акти градских општина Лазаревац
40

Решење о констатовању престанка мандата одборнику Скупштине општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
40

Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
40

Одлука о подизању спомен-чесме у градском парку у Младеновцу борцима од 1990. до 1999. године

Акти градских општина Младеновац
40

Решење о образовању Одбора за подизање спомен-ч есме у градском парку у Младеновцу борцима од 1990. до 1999. године

Акти градских општина Младеновац
41

Одлука о првој измени Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2008. годину

Акти градских општина Обреновац
42

Решење о разрешењу досадашње и именовању нове Општинске изборне комисије градске општине Обреновац у сталном саставу

Акти градских општина Обреновац
43

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о повећању цена основних и осталих комуналних производа и услуга Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца са Одлуком и ценовницима

Акти градских општина Обреновац
48

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Сопот за 2008. годину

Акти градских општина Сопот
48

Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању месних заједница за подручје градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
49

Решење о именовању Општинске изборне комисије

Акти градских општина Сопот
49

Одлука о образовању месних заједница за подруч је градске општине Сопот (пречишћен текст)

Акти градских општина Сопот
50

Одлука о измени Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање закупнина и накнаде за уређивање грађевинског земљишта

Акти градских општина Сурчин
51

Решење о разрешењу Општинске изборне комисије градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
51

Решење о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу

Акти градских општина Сурчин