» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 36-2024, издат 2024-03-29
величина 305.26 Kb
1

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Позоришту „Звездара театар”

Акти Града
1

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Културном центру Београда

Акти Града
1

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Малом позоришту „Душко Радовић”

Акти Града
2

Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
11

Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Јавног предузећа Кабловска дистрибуција, Сурчин

Акти градских општина Сурчин
12

Одлука о промени правне форме Јавног предузећа Кабловска дистрибуција, Сурчин

Акти градских општина Сурчин
13

Одлука о именовању чланова органа Привредног друштва „Кабловска дистрибуција Сурчин”д.о.о. Београд – Сурчин

Акти градских општина Сурчин
14

Одлука о обављању послова екстерне ревизије завршног рачуна буџета Градске општине Сурчин за 2021. годину

Акти градских општина Сурчин
14

Решење о давању сагласности на употребу имена Градске општине Сурчин у називу Привредног друштва „Кабловска дистрибуција Сурчин” д.о.о. Београд – Сурчин

Акти градских општина Сурчин
14

Решење о разрешењу в. д. директора, председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа Кабловска дистрибуција, Сурчин

Акти градских општина Сурчин
15

Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин за 2022. годину

Акти градских општина Сурчин
15

Закључак о усвајању Процене ризика од катастрофа на територији градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин