» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 36-2024, издат 2024-03-29
величина 305.26 Kb
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
1

Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
2

Одлука o усвајању годишњег ликвидационог извештаја Јавног предузећа „Пословни простор Звездара” у ликвидацији за период од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2021. године

Акти градских општина Звездара
2

Одлука о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја Јавног предузећа „Пословни простор Звездара у ликвидацији” за 2021. годину са стањем на дан 31. децембар 2021. године

Акти градских општина Звездара
2

Решење o измени и допуни Решења о именовању Тима за праћење, извештавање и евалуацију Локалног акционог плана за унапређење положаја ромске популације на територији градске општине Звездара за период 2021– 2023. године

Акти градских општина Звездара
2

Решење о давању сагласности на Измене и допуне Плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” Београд за 2022. годину са очекиваним остварењем плана и програма пословања у 2021. години

Акти градских општина Звездара
3

Трећа измена Одлуке о буџету Градске општине Обреновац за 2022. годину

Акти градских општина Обреновац
27

Правилник о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде за подстицање и унапређење енергетске ефикасности

Акти градских општина Обреновац
34

Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП 1/22

Акти градских општина Обреновац