» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 36-2024, издат 2024-03-29
величина 305.26 Kb
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
1

Решење о разршењу члана Већа Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
1

Решење о избору члана Већа Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
2

Решење којим се даје сагласност на Одлуку о висини накнада за услуге у вези са сахрањивањем са Одлуком

Акти градских општина Чукарица
3

Решење о престанку и додели одборничког мандата

Акти градских општина Чукарица
3

Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
4

Одлука о допуни Одлуке о накнадама и другим примањима одборника и чланова органа и радних тела Скупштине и других органа Градске општине и платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Обреновац – пречишћен текст

Акти градских општина Обреновац
5

Одлука о измени Одлуке о образовању и именовању Комисије за планове

Акти градских општина Обреновац
5

Четврта измена Одлуке о буџету Градске општине Обреновац за 2022. годину

Акти градских општина Обреновац
29

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Обреновац за 2022. годину

Акти градских општина Обреновац
33

Закључак о измени Закључка о увођењу интервентне мере заштите најугроженијих грађана у општини Обреновац

Акти градских општина Обреновац