» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 40-2024, издат 2024-04-12
величина 928.44 Kb
1

Одлука о допуни Пословника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
1

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину

Акти градских општина Стари град
30

Одлука о измени Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини Градске општине Стари град и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
30

Решење о усвајању Извештаја о пословању Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд” за период јануар–децембар 2021. године

Акти градских општина Стари град
31

Решење о усвајању Извештаја Надзорног одбора Установе културе градске општине Стари град „Пароброд” за период јануар–децембар 2021. године

Акти градских општина Стари град
31

Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана и Плана пословања УК „Пароброд” за 2022. годину

Акти градских општина Стари град
31

Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада УК „Пароброд” за 2022. годину

Акти градских општина Стари град
31

Одлука о измени и допуни Одлуке о уређењу и одржавању површина у јавној својини и уређењу гробаља на територији градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
32

Одлука Скупштине Градске општине Барајево број 06-40/2022-151 од 22. јуна 2022. године

Акти градских општина Барајево
32

Одлука о додели јавних признања Градске општине Барајево за 2022. годину

Акти градских општина Барајево
32

Одлука Скупштине Градске општине Барајево број 06-40/2022-149 од 22. јуна 2022. године

Акти градских општина Барајево
33

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Барајево за 2021. годину

Акти градских општина Барајево