» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 36-2024, издат 2024-03-29
величина 305.26 Kb
1

Упутство о утврђивању критеријума за одабир приоритетних објеката јавне намене за гашење котларница ради прикључења грејних инсталација објеката на систем даљинског грејања или замена котларница раде прикључења на дистрибутивни систем природног гаса или примена других технолошких решења на постојећим грејним објектима у циљу смањења емисије загађујућих материја у ваздуху

Акти Града
4

Показатељ повећања потрошачких цена у септембру 2022. године

Акти Града
4

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
4

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Врачар за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину

Акти градских општина Врачар
20

Одлука о измени Одлуке о разрешењу и именовању председника, заменика председника, чланова, заменика чланова, секретара и заменика секретара Изборне комисије Градске општине Врачар у сталном саставу

Акти градских општина Врачар
20

План постављања тезги и других покретних привремених објеката на подручју градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
23

Решење о престанку функције члану Већа Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
23

Решење о избору члана Већа Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
23

Одлука о престанку мандата одборника у Скупштини Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
24

Одлука о потврђивању мандата одборника у Скупштини Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
24

Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Гроцка за 2022. годину

Акти градских општина Гроцка
56

Одлука о пружању финансијске помоћи породиљама са територије градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
57

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за део објеката система водоснабдевања са регионалног водовода Макиш Младеновац и насеља: Врчин, Гроцка, Бегаљица, Мала Иванча, Дражањ, Умчари, Пударци, Камендол и Брестовик, градска општина Гроцка – I фаза („Службени лист Града Београда”, број 152/20

Акти градских општина Гроцка
58

Решење о утврђивању престанка функције председника Скупштине Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
58

Решење о избору председника Скупштине Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
58

Решење о утврђивању престанка функције заменика председника градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
58

Решење о избору заменика председника градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
58

Решење о измени Решења о избору чланова Административне комисије ГО Гроцка

Акти градских општина Гроцка
59

Решење о образовању Комисије за утврђивање назива улица и тргова на територији градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
59

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измене и допуне Плана детаљне регулације за део објеката система водоснабдевања са регионалног водовода Макиш – Младеновац и насеља: Врчин, Гроцка, Бегаљица, Мала Иванча, Дражањ, Умчари, Пударци, Камендол и Брестовик, градска општина Гроцка – I фаза („Службени лист Града Београда”, број 152/20)

Акти градских општина Гроцка