» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Одлука о изради плана детаљне регулације за делове насеља Раковицасело и Бели поток, јужно од ауто-пута Е 75, Градска општина Вождовац

Акти Града
2

Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд – целина XX, општине Гроцка, Палилула, Звездара и Вождовац (насеља Калуђерица, Лештане, Болеч, Винча и Ритопек)

Акти Града
3

Одлука о изради плана детаљне регулације подручја између комплекса Новог гробља и планираних саобраћајница унутрашњи магистрални полупрстен и Нова 4, Градска општина Звездара

Акти Града
4

Одлука о изради просторног плана дела градске општине Гроцка

Акти Града
5

Одлука о изради просторног плана дела градске општине Сурчин

Акти Града
6

Одлука о изради просторног плана градске општине Младеновац

Акти Града
7

Одлука о изради плана детаљне регулације раскрснице Булевара краља Александра са улицама Господара Вучића и Вјекослава Ковача, Градска општина Звездара

Акти Града
9

Одлука о измени и допуни Одлуке о изради плана детаљне регулације насеља Велика Моштаница, Градска општина Чукарица

Акти Града
9

Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације за део територије општине Раковица „Јелезовац – Сунчани брег”

Акти Града
10

Одлука о изради плана детаљне регулације подручја између Булевара хероја са Кошара, Улице Тошин бунар и железничког земљишта, Градска општина Нови Београд

Акти Града
11

Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Барајево – фаза I, Градска општина Барајево

Акти Града
12

Одлука о изради плана детаљне регулације комуналног пункта за потребе општина Палилула, Звездара, Стари град, Врачар и Савски венац, Градска општина Палилула

Акти Града
14

Одлука о изради плана детаљне регулације за Блок 4 и део Блока 34, Градска општина Нови Београд

Акти Града
15

Одлука о изради плана детаљне регулације за блокове између Булевара краља Александра и улица Станислава Сремчевића, Деспота Оливера, Врањске и Гроздићеве, Градска општина Звездара

Акти Града
16

Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације насеља Добановци, Градска општина Сурчин, за блокове А 49 и А 98

Акти Града
17

Одлука о изради плана детаљне регулације подручја између трасе железнице, улица Сретена Поповића, 13. октобра и обилазнице око Београда, Градска општина Раковица

Акти Града
18

Одлука о изради плана детаљне регулације аутобуско-трамвајског депоа у продужетку Улице ЈуријаГагарина, Градска општина Нови Београд

Акти Града
20

Одлука о изради плана детаљне регулације за део насеља Кијево, Градска општина Раковица

Акти Града
21

Одлука о изради плана детаљне регулације Блока 66, Градска општина Нови Београд

Акти Града
22

Одлука о изради плана детаљне регулације за зону комерцијалних и привредних садржаја дуж ауто-пута Београд–Ниш, јужно од наплатне рампе Бубањ поток, за део целине 2 – цео Блок 2 и делове блокова 1 и 3, градске општине Вождовац и Гроцка

Акти Града
23

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за део подручја западно од Улице Тошин бунар (од Булевара Арсенија Чарнојевића до Улице прилаз), до Улице Марије Бурсаћ, градске општине Земун и Нови Београд, за део Блока 24

Акти Града
24

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације насеља Батајница, Општина Земун, за блокове 5.1, 5.6 и део Блока 5.6а

Акти Града
26

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације комуналног пункта за потребе општина Палилула, Звездара, Стари град, Врачар и Савски венац, Градска општина Палилула

Акти Града
27

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације за Блок 4 и део Блока 34, Градска општина Нови Београд

Акти Града
28

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације за зону комерцијалних и привредних садржаја дуж ауто-пута Београд–Ниш, јужно однаплатне рампе Бубањ поток, за део целине 2 – цео Блок 2 и делове блокова 1 и 3, градске општине Вождовац и Гроцка

Акти Града
30

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину измена и допуна Плана детаљне регулације насеља Батајница, Општина Земун, за блокове 5.1, 5.6 и део Блока 5.6а

Акти Града
31

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину измена и допуна Плана детаљне регулације за део подручја западно од Улице Тошин бунар (од Булевара Арсенија Чарнојевића до Улице прилаз), до Улице Марије Бурсаћ, градске општине Земун и Нови Београд, за део Блока 24

Акти Града
32

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за подручја између трасе железнице, улица Сретена Поповића, 13. октобра и обилазнице око Београда, Градска општина Раковица

Акти Града
34

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за блокове између Булевара краља Александра и улица Станислава Сремчевића, Деспота Оливера, Врањске и Гроздићеве, Градска општина Звездара

Акти Града
35

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације аутобуско-трамвајског депоа у продужетку Улице Јурија Гагарина, Градска општина Нови Београд

Акти Града
36

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део насеља Кијево, Градска општина Раковица

Акти Града
37

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину измена и допуна Плана генералне регулације насеља Добановци, Градска општина Сурчин, за блокове А 49 и А 98

Акти Града
38

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације Блока 66, Градска општина Нови Београд

Акти Града
40

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Барајево – фаза I, Градска општина Барајево

Акти Града