» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Одлука о допуни Пословника Скупштине Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
1

Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Барајево за 2023. годину

Акти градских општина Барајево
25

Одлука о измени Одлуке о приступању привредном друштву Регионални центар за управљање отпадом „Еко-Тамнава” д.о.о. Уб

Акти градских општина Барајево
25

Етички кодекс понашања функционера Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
26

Одлука о додели јавних признања Градске општине Барајево за 2023. годину

Акти градских општина Барајево
27

Одлука о проглашењу некатегорисаних путева 27 Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Барајево за 2022. годину

Акти градских општина Барајево
68

Решење о именовању председника Општинске изборне комисије Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
68

Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
69

Решење о констатовању престанка функције председнику Управног одбора Установе културе Центар за културу Барајево

Акти градских општина Барајево
70

Решење о именовању председника Управног одбора Установе културе Центар за културу Барајево 69 Решење о констатовању престанка функције члану Управног одбора Установе културе Центар за културу Барајево

Акти градских општина Барајево
70

Решење о именовању члана Управног одбора Установе културе Центар за културу Барајево

Акти градских општина Барајево
74

Решење о давању сагласности на Статут Установе културе Центар за културу Барајево са Статутом 70 Решење о давању сагласности ЈКП „10. октобар” Барајево на Одлуку о расподели добити за 2022. годину

Акти градских општина Барајево
74

Решење о давању сагласности ЈКП „10. октобар” Барајево на Ребаланс II програма пословања за 2023. годину

Акти градских општина Барајево
74

Решење о давању сагласности ЈКП „10. октобар” Барајево на финансијски извештај за период од 1. јануара до 31. децембра 2022. године

Акти градских општина Барајево
75

Решење о давању сагласности ЈКП „10. октобар” Барајево на на Одлуку о ценама производа и услуга 75 Решење о давању сагласности ЈКП „10. октобар” Барајево на допуну Одлуке о висини откупних цена секундарних сировина

Акти градских општина Барајево
75

Решење о давању сагласности ЈКП „10. октобар” Барајево на допуну Одлуке о висини продајних цена секундарних сировина

Акти градских општина Барајево
75

Решење о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
76

Одлука о проглашењу ванредне ситуације за део територије градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац