» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 13-2024, издат 2024-02-20
величина 177.67 Kb
1

Решење о измени решења образовању интерресорних комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом за територију Града Београда

Акти Града
1

Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Библиотеци Града Београда

Акти Града
1

Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Београдске пијаце” на Ценовник услуга са Ценовником

Акти Града
6

Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Београдске електране” на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о ценама топлотне енергије са Одлуком

Акти Града
7

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја Акционог плана заштите од буке за град Београд на животну средину

Акти Града
8

Показатељ повећања потрошачких цена у јулу 2023. године

Акти Града
8

Јавни позив за пријаву штете

Акти градских општина Вождовац
8

Правилник о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији”

Акти градских општина Звездара
13

Одлука о установљењу награда „Полицајац месеца”, „Ватрогасац месеца”, „Полицајац године” и „Ватрогасац године”

Акти градских општина Нови Београд
13

Одлука о укидању ванредне ситуације за територију градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
14

Одлука о укидању ванредне ситуације

Акти градских општина Младеновац
14

Одлука о измени Одлуке о подршци родитељима новорођене деце са територије градске општине Младеновац доделом ауто-седишта категорије 1/2/3 (категорија ауто-седишта намењена деци тежине 9–36 kg

Акти градских општина Младеновац
15

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац о измени Ценовника основних комуналних производа и услуга са Одлуком

Акти градских општина Обреновац
16

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар„Обреновац” у Обреновцу о шеснаестој измени Ценовника услуга предузећа са Одлуком

Акти градских општина Обреновац
16

Решење о давању сагласности на Измену и допуну Пијачног реда на зе леној и сточној пијаци у Обреновцу Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца са Одлуком

Акти градских општина Обреновац
17

Закључак о изменама и допунама Закључка о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац

Акти градских општина Обреновац
18

Одлука о измени Одлуке о подршци родитељима новорођене деце са територије градске општине Обреновац доделом дечјих ауто-седишта категорије намењене деци тежине 0–36 kg

Акти градских општина Обреновац
18

Решење о измени Решења о образовању Централне комисије за утврђивање штета насталих услед елементарне непогоде проузроковане обилним падавинама на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
18

Закључак о именовању повереника и заменика повереника цивилне заштите

Акти градских општина Обреновац